Ocenenia

 

 

RNDr. Tibor Hianik, DrSc., Vedec roka SR 2015

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) s radosťou oznamuje, že jej dlhoročný predseda, prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2015 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. Toto ocenenie získal za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ. Ocenenie mu bolo odovzdané dňa 10. 5. 2016 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2015, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Hianikovi v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie informácie o súťaži Vedec roka a laureátoch v jednotlivých kategóriách nájdete na webovej  stránke NCP VaT.

 

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2014

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) s radosťou oznamuje, že jej spoluzakladateľ a prvý predseda, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2014 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. Toto ocenenie získal za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. Ocenenie mu bolo odovzdané dňa 12. 5. 2015 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Miškovskému v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke NCP VaT.

 

RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V novembri 2003 mu udelil minister školstva Slovenskej republiky ceny za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov. Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej stránke Korzára (odkaz https://korzar.sme.sk/c/4550842/mlady-vedec-z-kosickej-prirodovedeckej-fakulty-ziskal-cenu-ministra-skolstva-sr.html)

V septembri 2004 mu Slovenská biofyzikálna spoločnosť udelila cenu „Najlepšia vedecká práca alebo súbor prác mladého vedeckého pracovníka (do 35 rokov) v biofyzike“  za prácu „Stabilita proteínov a ich reziduálna štruktúra v extrémnych podmienkach“.

 

Ceny SKBS