SKBS 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 9. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Toto sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí deviate sympózium, ktoré je organizované Katedrou biofyziky Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, sa uskutoční v dňoch 16.-18.9.2020 v Trnave.

Pripomíname, že zaplatenie konferenčného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku za roky 2020 a 2021.

Tešíme sa na Vašu účasť a na skoré stretnutie.

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke sympózia: http://www.ilc.sk/skbs/

Miesto konania: Hotel Holiday, Trnava

Začiatok:       16. september 2020

Koniec:          18. september 2020

Tematické okruhy:

 • membránové systémy a transportné procesy
 • fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
 • bioenergetika
 • štruktúra a funkcie nukleových kyselín
 • moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
 • štruktúra a stabilita proteínov
 • interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
 • biosenzory a nanobiotechnológie
 • „bioimaging“ vo výučbe a vede
 • lekárska biofyzika
 • molekulové modelovanie
next
prev