SKBS 2018

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Toto sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí ôsme sympózium, ktoré je spoluorganizované Centrom interdisciplinárnych biovied a Katedrou biofyziky PF UPJŠ v Košiciach, sa uskutoční v dňoch 30.5. – 1.6.2018 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť a na skoré stretnutie.

Miesto konania: Budova Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, Hlavná 79/80 (mapa)

Termín zaslania nominácie do súťaže „Ceny SKBS“:  30.3.2018.

Termín registrácie: do 16.4.2018

Zaslanie abstraktu: do 16.4.2018

Začiatok:       streda 30. máj 2018 (od 14:00)

Koniec:           piatok 1. jún 2018 (do 13:00)

Tematické okruhy:

 • membránové systémy a transportné procesy
 • fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
 • bioenergetika
 • štruktúra a funkcie nukleových kyselín
 • moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
 • štruktúra a stabilita proteínov
 • interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
 • biosenzory a nanobiotechnológie
 • „bioimaging“ vo výučbe a vede
 • lekárska biofyzika
 • molekulové modelovanie
next
prev