EBSA

SKBS je členom Asociácie európskych biofyzikálnych spoločností (EBSA). EBSA je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1984, a jej hlavným poslaním je rozvíjať a šíriť poznatky o súčasnom vývoji a aplikáciách biofyziky a podporovať výmenu vedeckých informácií medzi európskymi biofyzikmi. Jednou z výhod členstva v tejto organizácií je voľný prístup k publikáciám v „European Biophysics Journal“ a 30% zľava na nákup kníh z nakladateľstva Springer.


Website