Kontaktuje nás

 

Predseda

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: daniel.jancura@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2246

Tajomník

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: gabriela.fabriciova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2248