Kontaktuje nás

  prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

  Katedra biofyziky

  Fakulta prírodných vied
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Nám. J. Herdu 2
  917 01 Trnava
  E-mail: alzbeta.marcek.chorvatova@ucm.sk
  Tel: +421-33-5565-334

  Tajomník

  doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.

  Katedra biofyziky

  Prírodovedecká fakulta
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Jesenná 5
  041 54 Košice
  E-mail: gregor.bano@upjs.sk
  Tel: +421-55-234-2595