RBC

Regionálne biofyzikálne konferencie (RBC) sú konferencie s dlhodobou tradíciou, ktorých úlohou je posilňovať regionálnu spoluprácu v  strednej a južnej Európe a zvyšovať povedomie o súčasnom stave poznania v experimentálnej, teoretickej a aplikovanej biofyzike.

Pécs 2022

 • organizátor – Hungarian Biophysical Society
 • dátum – 22. – 26. august 2022
 • miesto – Pécs, Maďarsko
 • Zborník

Zreče 2018

 • organizátor – Slovenian Biophysical Society
 • dátum – 16. – 20. máj 2018
 • miesto – Zreče, Slovinsko
 • Zborník
 • Fotogaléria

Trieste 2016

 • organizátor – Italian Society for Pure and Applied Biophysics
 • dátum – 25. – 28. august 2016
 • miesto – Trieste, Taliansko
 • Zborník

Smolenice 2014

 • organizátor – Slovenská biofyzikálna spoločnosť
 • dátum – 15. – 20. máj 2014
 • miesto – Smolenice
 • Zborník