Revízna komisia SKBS

Predseda

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: fedunova@saske.sk
Prezrieť profil

Členovia

Mgr. Marta Gaburjaková, PhD.

Centrum biovied SAV

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
E-mail: marta.gaburjakova@savba.sk
Tel: +421-2-322-95-521
Prezrieť profil

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 01 Košice
E-mail: zuzana.jurasekova@upjs.sk
View Profile