Revízna komisia SKBS

Predseda

RNDr. Diana Fedunová, PhD.

Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: fedunova@saske.sk
Prezrieť profil

Členovia

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Oddelenie bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie

Biomedicínske centrum
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, Pavilón lekárskych vied
845 05 Bratislava
E-mail: alexandra.zahradnikova@savba.sk
Prezrieť profil

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 01 Košice
E-mail: zuzana.jurasekova@upjs.sk
View Profile