Výbor

Predseda

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: erik.sedlak@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2242
Prezrieť profil

Výkonný predseda

doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Katedra biofyziky

Fakulta prírodných vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
E-mail: Alzbeta.Marcek.Chorvatova@ucm.sk
Prezrieť profil

Tajomník

RNDr. Veronika Huntošová, PhD.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: veronika.huntosova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2243
Prezrieť profil

Členovia

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4
03601 Martin
E-mail: jakus@jfmed.uniba.sk
Tel: +421-43-263 3402
Prezrieť profil

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: gabriela.fabriciova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2248
Prezrieť profil

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4
03601 Martin
E-mail: poliacek@jfmed.uniba.sk
Tel: +421-43-263 3444
Prezrieť profil

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: gazova@saske.sk
Tel: +421-55-792-2338
Prezrieť profil

Asociovaný člen

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: Pavol.Miskovsky@upjs.sk
Tel: +421-55-62 229 86
Prezrieť profil

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: daniel.jancura@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2246
Prezrieť profil