Základné informácie

Názov
Právna forma
Dátum vzniku
Sídlo
IČO
Telefón
E-mail
www
OrgányŠtatutárny zástupca

Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Občianske združenie
10.10.2001
Jesenná 5, 040 01 Košice
35542918
+421-33-5565-334
alzbeta.marcek.chorvatova@ucm.sk
www.skbs.sk
Zhromaždenie SKBS
Výbor SKBS
Štatutárny orgán
Revízna komisia
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.