Základné informácie

Názov
Právna forma
Dátum vzniku
Sídlo
IČO
Telefón
E-mail
www
OrgányŠtatutárny zástupca

Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Občianske združenie
10.10.2001
Jesenná 5, 040 01 Košice
35542918
+421-2-322-95-040
michal.cagalinec@savba.sk
www.skbs.sk
Zhromaždenie SKBS
Výbor SKBS
Štatutárny orgán
Revízna komisia
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.