RBC

RBC

Regionálne biofyzikálne konferencie (RBC) sú konferencie s dlhodobou tradíciou, ktorých úlohou je posilňovať regionálnu spoluprácu v  strednej a južnej Európe a zvyšovať povedomie o súčasnom stave poznania v experimentálnej, teoretickej a aplikovanej biofyzike.

Zreče 2018

 • organizátor – Slovenian Biophysical Society
 • dátum – 16. – 20. máj 2018
 • miesto – Zreče, Slovinsko
 • Book of Abstracts
 • Zborník
 • Fotogaléria

Smolenice 2014

 • organizátor – Slovenská biofyzikálna spoločnosť
 • dátum – 15. – 20. máj 2014
 • miesto – Smolenice
 • Book of Abstracts
 • Zborník