RBC

Regionálne biofyzikálne konferencie (RBC) sú konferencie s dlhodobou tradíciou, ktorých úlohou je posilňovať regionálnu spoluprácu v  strednej a južnej Európe a zvyšovať povedomie o súčasnom stave poznania v experimentálnej, teoretickej a aplikovanej biofyzike.

Zreče 2018

  • organizátor – Slovenian Biophysical Society
  • dátum – 16. – 20. máj 2018
  • miesto – Zreče, Slovinsko
  • Zborník
  • Fotogaléria

Smolenice 2014

  • organizátor – Slovenská biofyzikálna spoločnosť
  • dátum – 15. – 20. máj 2014
  • miesto – Smolenice
  • Zborník