Ceny SKBS

Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov za práce v odbore Biofyzika v rokoch 2016, 2017

Termín zaslania nominácie do súťaže: 30.3.2018.

Vyplnený formulár nominácie do súťaže spolu s profesijným životopisom, zoznamom publikácií a citácií, súborom 5 najvýznamnejších publikácií v pdf formáte a prehlásením, že kandidát sa zúčastní na sympóziu SKBS, na ktorom bude udelená cena, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu tajomníčky SKBS RNDr. Gabriely Fabriciovej, PhD. (gabriela.fabriciova@upjs.sk) a taktiež aj na e-mailovú adresu sympózia (pf-sympoziumSKBS@upjs.sk) do 30.3.2018. V predmete e-mailu uviesť „Cena SKBS do 35 rokov“. Formulár nominácie do tejto súťaže je možné stiahnuť aj zo stránky SKBS (formulár nominácie).

Štatút ceny SKBS pre mladého vedca do 35 rokov

Cena SKBS za prínos k rozvoju Biofyziky na Slovensku

Termín zaslania nominácie do súťaže: 30.3.2018.

Nomináciu do súťaže, ktorá obsahuje zdôvodnenie nominácie, profesijný životopis a zoznam 10 najvýznamnejších prác a prehlásenie, že kandidát sa zúčastní na sympóziu SKBS, na ktorom bude udelená cena, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu tajomníčky SKBS RNDr. Gabriely Fabriciovej, PhD. (gabriela.fabriciová@upjs.sk) a taktiež aj na e-mailovú adresu sympózia (pf-sympoziumSKBS@upjs.sk) do 30.3.2018. V predmete e-mailu uviesť „Cena SKBS za prínos k rozvoju biofyziky“.

Štatút ceny SKBS za prínos k rozvoju biofyziky na Slovensku