Laureáti

2022

RNDr. Ivan Zahradník, CSc.
Oddelenie bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

2020

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

2018

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park, UPJŠ v Košiciach

2016

RNDr. Marian Fabian, CSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach

2008

prof. Pavol Balgavý, CSc.
Katedra fyzikálnej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

2006

prof. Dušan Chorvát, DrSc.
Medzinárodné laserové centrum, Bratislava