Príspevky

Forma prezentácie:

Prednášky:

40 min + 5 min diskusia (plenárna)
15 min + 5 min diskusia

Poster: odporúčaný formát 80 x 120 cm

Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor s počítačom.

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Pokyny pre prípravu príspevkov do zborníka:
Do zborníka budú prijaté iba abstrakty v anglickom jazyku, napísané v MS Word (prípadné výnimky konzultujte s organizačným výborom). Príspevok (priezvisko.docx) v podobe uvedenej v šablóne zašlite pri registrácii cez registračný formulár pripadne v prílohe e-mailu (predmet „Príspevok“) na adresu pf-sympoziumSKBS@upjs.sk do 16.4.2018.