Ubytovanie

Ubytovanie:       

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sympózia sám.

Ubytovanie v hoteloch a penziónoch:

Ubytovanie na vysokoškolskom internáte:

  • ŠD Němcovej 1 (http://www.sdaj.tuke.sk//sdbn1.html)
    • je rezervovaný len určitý počet miest, z toho dôvodu odporúčame rezervovať ubytovanie čím skôr
    • rezerváciu vybavuje p. Gajdošová: 055/602 58 38 alebo gajdosova@tuke.sk
    • pri rezervácii uviesť, že ide o „Sympózium SKBS“