Council of SKBS

President

Assoc.Prof. Daniel Jancura, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: daniel.jancura@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2246
Prezrieť profil

President Elect

Assoc.Prof. Erik Sedlák, PhD.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: erik.sedlak@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2242
Prezrieť profil

Secretary

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: gabriela.fabriciova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2248
Prezrieť profil

Members

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: gazova@saske.sk
Tel: +421-55-792-2338
Prezrieť profil

RNDr. Veronika Huntošová, PhD.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: veronika.huntosova@upjs.sk
Tel: +421-55-234-2243
Prezrieť profil

RNDr. Ľubica Urbániková, PhD.

Ústav molekulárnej biológie SAV

Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava,
E-mail: lubica.urbanikova@savba.sk
Tel: +421-2-593 07 483
Prezrieť profil

Associate member

Prof.RNDr. Pavol Miškovský, D.Sc.

Centrum interdisciplinárnych biovied

Technologický a inovačný park
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: Pavol.Miskovsky@upjs.sk
Tel: +421-55-62 229 86
Prezrieť profil