Basic informations

Basic informations

 

Názov Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Právna forma Občianske združenie
Dátum vzniku 10.10.2001
Sídlo Jesenná 5, 040 01 Košice
IČO 35542918
Telefón +421-55-234-2246
E-mail daniel.jancura@upjs.sk
www www.skbs.sk
Orgány Zhromaždenie SKBS
Výbor SKBS
Štatutárny orgán
Revízna komisia
Štatutárny zástupca doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.