Blog

IX. Slovenské biofyzikálne sympózium, Trnava, 16. – 18. september 2020

IX. Slovenské biofyzikálne sympózium, Trnava, 16. – 18. september 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 9. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Toto sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí deviate sympózium, ktoré je organizované Katedrou biofyziky Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, sa uskutoční v dňoch 16.-18.9.2020 v Trnave.

Pripomíname, že zaplatenie konferenčného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku za roky 2020 a 2021.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke sympózia: http://www.ilc.sk/skbs/