About the author rastislav.adamek

Regional Biophysics Conference 2022

Regional Biophysics Conference 2022

22. – 26. august 2022  Pécs, Maďarsko

The Regional Biophysics Conference is a traditional scientific meeting established by the biophysical societies of Austria, Croatia, Hungary, Italy, Serbia, Slovakia and Slovenia. However, the conference is open to biophysicists from all around the world.

With 200 expected participants and 5 days of stimulating interactions, it is expected to be one of the most important European scientific forums in the region besides the European Biophysics Societies’ Association Congress.

Scientific topics of RBC2022:

  • Cell and tissue mechanics
  • Membrane and ion channel biophysics
  • BioImaging
  • Protein biophysics
  • Molecular spectroscopy
  • Nanoscale biophysics and material sciences
  • Systems biology, bioinformatics, computer modelling
  • Biomedical application and neurosciences

Read more: http://www.rbc2022.hu/

13th EUROPEAN BIOPHYSICS CONFERENCE

13th EUROPEAN BIOPHYSICS CONFERENCE
  1. – 28. júl 2021 Viedeň

Austria has a long-standing tradition in biophysics: in 2021, the Austrian Biophysical Society will celebrate its 60th birthday. Founded in 1961, Biophysics Austria is among the oldest biophysical societies in Europe and hosted the first European meeting in Biophysics in Baden by Vienna in 1971. The 2021 congress will be held under the umbrella and with the support of the European Biophysical Societies Association (EBSA).  Many well-known companies will support this meeting.

We designed an outstanding scientific programme covering most biophysical research directions, including single-molecule biophysics, high resolution optical and force microscopy, ion channels and transporters, lipids and membranes, structural biology, theoretical biophysics, cell mechanics, and many other subjects.

Our event features cross-disciplinary plenary lectures that foster discussions at or beyond the frontiers of current biophysical research. For the first time, a public lecture will start the congress. Nobel laureate Ada Yonath is honoring the contribution of Erwin Schrödinger to life sciences by outlining her view on the old question „What is life?“. The lecture will be open to any person interested in science.

More than 60 invited speakers have already agreed to share their latest exciting results. More than 70 slots are planned for the junior researchers to present their results.

We are preparing our meeting as a hybrid meeting, i.e., we would like to welcome every interested biophysicist – independent of the travel situation. If vaccination is unable to stop the pandemic spread, the meeting will be held online. In this case, all registration fees will be converted to virtual fees.

Please pay attention to many bursaries and awards provided by EBSA, Biophysics Austria, and the Biophysical Society of America. We also have exciting news for all young parents struggling to combine science and family – we will offer child care for the participants!

The Austrian Biophysical Society is highly pleased and honored to host the scientific communities from the European Biophysics Associate Societies. We will go to great lengths to make EBSA 2021 meeting in Vienna most enjoyable and as memorable as possible!

Read more: https://www.ebsa2021.org

REGIONAL BIOPHYSICS CONFERENCE

REGIONAL BIOPHYSICS CONFERENCE

Due to the severe current situation and restrictions, as well as the unpredictability of the COVID-19 epidemic and the related safety measures in Hungary and around the world, the Board of the Hungarian Biophysical Society with the organizers consider postponing the Regional Biophysics Conference 2020 with the on-site attendance of the participants for an uncertain period of time.

It is with regret that we have to come to this decision that is very disappointing for us since the Regional Biophysics Congress is one of the main scientific forums in the region and we were very much looking forward to welcoming scientists from the field of biophysics to RBC2020 in the city of Pécs.

Zobraziť viac: https://rbc2020.hu/

BIOPHYSICS WEEK

BIOPHYSICS WEEK

Biophysics Week is a global celebration and an opportunity to engage and inspire people of all ages with the significant contributions biophysics has made to science. Throughout the week, there will be many Affiliate Events, organized by members from all over the world! Check them out and plan to participate. BPS has also organized a week of special events dedicated to celebrating biophysics. Check them out and plan to participate.

Zobraziť viac: https://www.biophysics.org/bps-bulletin/celebrate-biophysics-week-2021

IX. Slovenské biofyzikálne sympózium, Trnava, 16. – 18. september 2020

IX. Slovenské biofyzikálne sympózium, Trnava, 16. – 18. september 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 9. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Toto sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí deviate sympózium, ktoré je organizované Katedrou biofyziky Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, sa uskutoční v dňoch 16.-18.9.2020 v Trnave.

Pripomíname, že zaplatenie konferenčného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku za roky 2020 a 2021.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke sympózia: http://www.ilc.sk/skbs/

Training School on Multimodal Optical Imaging

Training School on Multimodal Optical Imaging

EuroCellNet COST action (CA 15214), an Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks

Trnava, 09-11 September 2019

Multimodal optical technologies are emerging technologies with exponential growth. Many applications of light have revolutionized society through medicine, communications, entertainment and culture. Industries based on light are major economic drivers, and light-based technologies directly respond to the needs of humankind by providing access to information, promoting sustainable development, and increasing societal health and well-being.

Training School on Multimodal Optical Imaging is specifically focused at the promotion of Methods of visualisation and reconstruction of Cellular Structural Networks. It is fully supported by EuroCellNet COST action (CA 15214), an Integrative Action for Multidisciplinary Studies on Cellular Structural Networks.

The goal of the training school is to introduce Ph.D. students, scientists and laboratory operators to latest advances in light technologies and their applications in interdisciplinary biosciences and biomedical sciences. A full 3 day session includes specialized lectures on spectroscopy, imaging, data analysis, as well as in 3D printing, followed by scheduled laboratory work where participants will be able to make their own projects in advanced microscopy and macroscopy imaging and spectroscopy, as well as 3D model creation, visualization and fabrication. Focus will be given on practical training, which will be related to the knowledge obtained in theoretical sessions.

Training School venue is in the historic town of Trnava, situated 45km to the north-east of the capital of Slovakia, Bratislava.

We have 25 grants for trainees to be reimbursed for the attendance to the Training School, including travel.

Read more

 

Kongres EBSA 2019

Kongres EBSA 2019

V dňoch 20. – 24. júla 2019 sa v Madride uskutoční kongres EBSA (Asociácia európskych biofyzikálnych spoločností). Ide o najvýznamnejšiu pravidelnú (EBSA kongresy sa organizujú s periodicitou dva roky) európsku konferenciu v oblasti biofyzikálneho výskumu a vývoja. Bližšie informácie nájdete na web stránke kongresu: http://www.ebsa2019.com/index.php. Mladí vedci môžu požiadať o štipendium umožňujúce preplatenie časti nákladov spojených s pobytom na tejto konferencii. Podrobnosti o zasielaní žiadosti na štipendium nájdete na web stránke: http://ebsa.org/portal/bursaries.

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa bude v Košiciach konať 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. Deadline na zaslanie abstraktu je 30.6.2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekul, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii ci vývoji liečiv.

Redukovaná výška vložného pre PhD študentov má umožniť účasť mladých vedcov a poskytnúť im možnosť stretnúť odborníkov z ich oblasti, prezentovať ich výsledky a diskutovať ďalšie kariérne možnosti. Mladi vedci do 35 rokov majú možnosť zúčastniť sa súťaže „Young scientist award“ o najlepšiu prednášku alebo poste.

Všetky informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke: https://www.ssb2019.saske.sk/

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

V najnovšom vydaní časopisu “Československý časopis pro fyziku (4/2018)” je publikovaný článok s názvom “Slovenská biofyzikálna spoločnosť v kocke” (článok), ktorý v stručnosti sumarizuje význam, poslanie a aktivity našej spoločnosti. Zároveň sú v ňom uvedené stručné charakteristiky tohtoročných laureátov Cien SKBS (prof. Pavol Miškovský a Dr. Zuzana Bednáriková).

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Zakladateľ a dlhoročný predseda SKBS, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2017 v kategórii Technológ roka. Toto ocenenie získal za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Toto ocenenie mu bolo odovzdané dňa 15. 5. 2018 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2017, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Miškovskému v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973