Blog

Kongres EBSA 2019

Kongres EBSA 2019

V dňoch 20. – 24. júla 2019 sa v Madride uskutoční kongres EBSA (Asociácia európskych biofyzikálnych spoločností). Ide o najvýznamnejšiu pravidelnú (EBSA kongresy sa organizujú s periodicitou dva roky) európsku konferenciu v oblasti biofyzikálneho výskumu a vývoja. Bližšie informácie nájdete na web stránke kongresu: http://www.ebsa2019.com/index.php. Mladí vedci môžu požiadať o štipendium umožňujúce preplatenie časti nákladov spojených s pobytom na tejto konferencii. Podrobnosti o zasielaní žiadosti na štipendium nájdete na web stránke: http://ebsa.org/portal/bursaries.