Blog

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

Structure and Stability of biomacromolecules 2019

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa bude v Košiciach konať 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. Deadline na zaslanie abstraktu je 30.6.2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekul, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii ci vývoji liečiv.

Redukovaná výška vložného pre PhD študentov má umožniť účasť mladých vedcov a poskytnúť im možnosť stretnúť odborníkov z ich oblasti, prezentovať ich výsledky a diskutovať ďalšie kariérne možnosti. Mladi vedci do 35 rokov majú možnosť zúčastniť sa súťaže „Young scientist award“ o najlepšiu prednášku alebo poste.

Všetky informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke: https://www.ssb2019.saske.sk/