Blog

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2017

Zakladateľ a dlhoročný predseda SKBS, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2017 v kategórii Technológ roka. Toto ocenenie získal za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Toto ocenenie mu bolo odovzdané dňa 15. 5. 2018 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2017, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Miškovskému v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na webovej  stránke

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973