Blog

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

Slovenská biofyzikálna spoločnosť prezentovaná v časopise “Československý časopis pro fyziku”

V najnovšom vydaní časopisu “Československý časopis pro fyziku (4/2018)” je publikovaný článok s názvom “Slovenská biofyzikálna spoločnosť v kocke” (článok), ktorý v stručnosti sumarizuje význam, poslanie a aktivity našej spoločnosti. Zároveň sú v ňom uvedené stručné charakteristiky tohtoročných laureátov Cien SKBS (prof. Pavol Miškovský a Dr. Zuzana Bednáriková).