Awards

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Vedec roka SR 2014

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) s radosťou oznamuje, že jej spoluzakladateľ a prvý predseda, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., sa stal laureátom ceny súťaže Vedec roka SR 2014 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ. Toto ocenenie získal za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. Toto ocenenie mu bolo odovzdané dňa 12. 5. 2015 v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014, ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

SKBS srdečne blahoželá a želá prof. Miškovskému v ďalšej profesionálnej kariére veľa nadšenia, optimizmu a úspechov.

Bližšie podrobnosti o podujatí ako aj o ocenenom nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
Úspešní vedci v súťaži Vedec roka 2014 si už prevzali svoje ocenenia
Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v súťaži Vedec roka SR 2014 stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

SKBS Awards

CENA SKBS Senior Stanovy
CENA SKBS Junior Stanovy
CENA SKBS Junior Formulár