Membership

 

Membership Fee

From 1.1.2010 the membership fees are as follows:
SKBS members: 10.00 EUR
Undergraduate students, PhD. students: 3.00 EUR
Honorary members of SKBS are exempted from membership fees.
The payment due date is October 1 of the corresponding year.

Prihláška

Prihláška za člena SKBS
Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné poslať tajomníčke SKBS na adresu:
RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.
Katedra biofyziky Ústav fyzikálnych vied
PF UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice

Payment of Fee

1. By bank transfer:
Bank: Slovenska Sporitelna, a.s.
IBAN: SK0809 0000 0000 0005 7569 1367
SWIFT: GIBASKBX
Constant symbol: 0308
Variable symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr), napríklad 11031980
Správa pre prijímateľa: priezvisko CLENSKE SKBS rok
Platbu bankovým prevodom oznámte e-mailom na adresu gabriela.fabriciova@upjs.sk
V prípade, že uhradíte členské príspevky za niekoľkých členov SKBS, prosím o identifikovanie platby cez IB a o zaslanie menného zoznamu na adresu: gabriela.fabriciova@upjs.sk

2. By cash:
Gabriela Fabriciová
Katedra biofyziky,
PF UPJŠ v Košiciach,
Jesenná 5,
Košice
miestnosť č. SJO049
e-mail: gabriela.fabriciova@upjs.sk, tel: +421-55-234-2248