Symposium SKBS

Slovenské biofyzikálne sympózium je tradičné podujatie SKBS organizované s dvojročnou periodicitou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny.

Smolenice 2022

 • organizátor – Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.
 • dátum – 3. – 5. máj 2022
 • miesto – Smolenice
 • Zborník

Trnava 2020

 • organizátor – Katedra biofyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • dátum – 16. – 18. september 2020
 • miesto – Trnava
 • Zborník
 • Fotogaléria

Košice 2018

 • organizátor – Centrum Interdisciplinárnych Biovied, Technologický a inovačný park, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • dátum – 30. máj – 1. jún 2018
 • miesto – Košice
 • Zborník
 • Fotogaléria

Nový Smokovec 2016

 • organizátor – Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Centrum Interdisciplinárnych Biovied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ  v Košiciach
 • dátum – 26. – 29. marec 2006
 • miesto – Nový Smokovec
 • Zborník

Martin 2014

 • organizátor – Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
 • dátum – 11. – 13. marec 2014
 • miesto – Martin
 • Zborník

Bratislava 2012

 • organizátor – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • dátum – 19. – 21. marec 2012
 • miesto – Bratislava
 • Zborník

Modra 2010

 • organizátor – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • dátum – 24. – 26. apríl 2010
 • miesto – Modra-Harmónia
 • Zborník

Bratislava 2008

 • organizátor – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • dátum – 18. – 20. apríl 2008
 • miesto – Bratislava
 • Zborník

Herľany 2006

 • organizátor – Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • dátum – 26. – 29. marec 2006
 • miesto – Herľany
 • Zborník

Herľany 2004

 • organizátor – Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • dátum – 12. – 15. september 2004
 • miesto – Herľany
 • Zborník