Blog

XI. Slovenské biofyzikálne sympózium

12. – 14. jún 2024 Štrbské pleso, Slovensko

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 11. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Podujatie je tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny.

Podujatie je organizované Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v spolupráci s SKBS. Bližšie informácie už čoskoro!