Blog

XI. Slovenské biofyzikálne sympózium

XI. Slovenské biofyzikálne sympózium

12. – 14. jún 2024 Štrbské pleso, Slovensko

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na XI. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti. Tento ročník tradičného bienálneho podujatia je organizovaný Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou (SKBS) v spolupráci s Oddelením biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach. Hlavným poslaním sympózia je umožniť stretnutie biofyzikov zo Slovenska, poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov dosiahnutých v biofyzikálnom výskume, sprostredkovať posilnenie spolupráce medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti a prispieť k upevneniu a nadviazaniu kolegiálnych a priateľských vzťahov medzi členmi spoločnosti. V rámci podujatia bude udelená Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov a Cena SKBS za prínos k rozvoju biofyziky na Slovensku. Súčasťou sympózia bude aj Valné zhromaždenie členov SKBS. Sympózium je plánované prezenčnou formou. Rokovacími jazykmi sú slovenčina alebo angličtina.

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke sympózia: https://skbs2024.saske.sk/