2% dane

Aj v tomto roku sa SKBS dostala medzi organizácie, ktorým je možné poukázať 2% z daní. Chceli by sme Vás poprosiť o podporu našej spoločnosti prostredníctvom tejto možnosti. Dúfame, že zvýšenie príjmov SKBS povedie k skvalitneniu a rozšíreniu možností financovania rôznych aktivít zameraných na rozvoj a popularizáciu biofyziky na Slovensku.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

tu si môžete stiahnuť editovateľné Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (je potrebné otvoriť to v Adobe Acrobat Reader)