Laureates

2020

Ing. Jakub Míšek, PhD.
Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

2018

RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

2016

RNDr. Veronika Huntošová, PhD.
Centrum interdisciplinárnych biovied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach

2014

RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.
Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach

RNDr. Katarína Šipošová, PhD.
Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

2012

RNDr. Michal Šimera, PhD.
Inštitút medicínskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

2008

Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

2004

RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Katedra biochémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach